• Bezplatný, plně funkční sandboxový účet
 • Spousta ukázek kódu usnadňujícího běžné úlohy
 • SDK s otevřeným zdrojem pro platformy Ruby, .net, PHP, Python a Java
 • Podpora v angličtině, francouzštině a němčině – telefonicky i e-mailem

Váš sandboxový účet je úspěšně vytvořen!

Z bezpečnostních důvodů váš klíč rozhraní API neukládáme, proto si ho zkopírujte a uložte pro účely použití v budoucnu.

 • Název společnosti:
 • E-mail:
 • ID klienta:
 • Klíč rozhraní API:

Než bude možné zprovoznit vaši aplikaci:

Musíte nám odeslat 0rčité dokumenty. Poté si vytvořte produkční účet k aktivaci.

Zapomněli jste svoje reference?

Upozornění: Použití služby Mangopay při produkci je podmíněno souhlasem našeho právního týmu. Další informace najdete v seznamu zakázaných podniků, případně nás můžete kontaktovat přímo.

Co potřebujete vědět před použitím služby MANGOPAY

 • Pro použití naší služby musí být vaše společnost zaregistrovaná v Evropském hospodářském prostoru
 • Naše rozhraní API poskytujeme tržištím, crowdfundingovým organizacím a platformám sdílené ekonomiky
 • Nepřijímáme gambling, hry a zábavu pro dospělé – zde naleznete seznam zakázaných podniků
 • Náš tým shody má právo v souladu s našimi Podmínkami odmítnout přístup k našemu rozhraní API
 • Produkční účty se aktivují od pondělí do pátku 12:00
 • Více informací v našich Častých otázkách zde