Bedrägeriprevention Skräddarsydd säkerhet

Online-plattformar har ansvar för sina användares aktiviteter och riskerar att utsättas för bedrägeri. Minska alla risker rejält med våra preventionsverktyg och vår egna bedrägerimotor.

3D Secure

3DS är ett kraftfullt säkerhetsprotokoll som används av de stora kortnätverken för att verifiera att en kortbetalning har initierats av kortinnehavaren. Processen hanteras genom användarens banks online-portal. Mer om integrering av 3D Secure

 • Undvik chargebacks

  Dra nytta av att bedrägeriansvaret går tillbaka till den utfärdande banken vid lyckade 3DS-autentiseringar.

 • Selektiv 3DS

  Välj att forcera 3DS på transaktioner som ni anser vara riskabla baserat på användarens beteende.

 • Bygg upp ett stabilt rykte

  Garantera en trovärdig betalningsmiljö som bidrar till att öka er konverteringsgrad.

Bedrägeriskyddsstrategi för klienter

Använd våra verktyg för att bygga upp en bedrägeriskyddsstrategi som passar ert arbetsflöde med anpassade regler.

Interna förfaranden

Vi har utvecklat en egen bedrägerimotor för att meddela er och vidta åtgärder mot misstänkt beteende.

 • Verifieringsprocess

  Noggrann verifiering av era användares identiteter i enlighet med europeiska bestämmelser. Få reda på mer om denna process här.

 • Skydd mot identitetsstöld

  Tillförlitlig detektering av stulna kort tack vare dagliga uppdateringar av våra bedrägerimotordata.

 • Högriskländer

  Effektiv identifiering och prevention av betalningar från högriskländer där bedrägerier och finansiering av illegala aktiviteter är vanliga.

 • Intern korthastighet

  Automatiskt tak för transaktioner via kort över en 24-timmarsperiod. Ni kan justera detta genom att kontakta oss.

 • Kortverifieringskoder

  Enkel CVC-insamling för att underlätta den utfärdande bankens säkerhetsförfrågningar och verifiera den fysiska närvaron av användarens kort.

Vanliga

frågor

?

Vilka länder har stöd för 3DS?

3DS stöds globalt. Det är upp till bankerna som utfärdar korten att besluta om det ska inkluderas i deras system eller inte.
Se mer
?

Vad är utlösaren för 3DS? Är det möjligt att modifiera den?

Betalningar som överstiger €50 utlöser automatiskt 3D Secure. Det är möjligt att antingen sänka eller höja detta belopp.
Se mer
?

Hur kan man bekämpa bedrägeri på ett effektivt sätt?

Bekämpa bedrägeri effektivt genom att skapa en bedrägeristrategi baserat på era preferenser. Läs våra fullständiga rekommendationer här.
Se mer