På förloppsfältet ska du klicka på det steg som du vill slutföra.

Du måste publicera följande objekt på er webbplats innan er ansökan accepteras:
  • Publicera våra villkor och bestämmelser på er webbplats
    Ladda ner
  • Publicera vår logotyp ”Powered by” på betalningssidan

Nästa

Vad du behöver känna till innan du använder MANGOPAY

  • För att använda våra tjänster måste ert företag vara registrerat i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
  • Vi tillhandahåller vår API till marknadsplatser, folkfinansiering och delningsekonomiska plattformar
  • Vi accepterar inte spelsajter, spel och vuxenunderhållning, här är listan över förbjudna verksamheter.
  • Vårt efterlevnadsteam är berättigat att neka tillgång till vår API i enlighet med våra villkor och bestämmelser
  • Produktionskonton aktiveras kl. 12 på dagen måndag till fredag
  • Mer info om våra vanliga frågor här